Institute of Information Science
Editorial Board:
Editor-in-Chief:
Hsu, Wen-Lian Academia Sinica, Taipei, Taiwan

Managing Editor:
Wang, Hsin-Min Academia Sinica, Taipei, Taiwan
Wu, Jan-Jan Academia Sinica, Taipei, Taiwan
Chen, Meng Chang Academia Sinica, Taipei, Taiwan

Advisory Board:
Chang, Shi-Kuo
University of Pittsburgh, USA
Chen, Wen-Tsuen
National Tsing Hua University, Taiwan
Hwang, Kai
University of Southern California, USA
Kung, H. T.
Harvard University, USA
Lee, D. T.
National Chung Hsing University, Taiwan
Lee, Lin-Shan
National Taiwan University, Taiwan
Liu, C. L.
National Tsing Hua University, Taiwan 
Liu, Chao-Ning
Nankang Software Park, Taipei, Taiwan
Liu, M. T.
The Ohio State University of Southern, USA
Tsai, Wen-Hsiang
National Chiao Tung University, Taiwan
Wah, Benjamin
The Chinese University of Hong Kong, HK
Liao, H. Y. Mark
Academia Sinica, Taiwan

Editors:  (Research Areas of our Associate Editors)   
User's Guide of System for Editor

Ahn, Hee Kap

POSTECH, Korea

Chang, Ruay-Shiung

National Dong Hwa University

Chen, Chu-Song

Academia Sinica

Chen, Hsin-Hsi

National Taiwan University

Chen, Jiann-Liang

National Taiwan University of Science and Technology

Chen, Meng Chang

Academia Sinica

Chen, Tien-Fu

National Chiao Tung University

Chien, Jen-Tzung

National Chiao Tung University

Chuang, Jen-Hui

National Chiao Tung University

Chuang, Yung-Yu

National Taiwan University

Garcia-Barriocanal, Elena

University of Alcala

Hong, Tzung-Pei

National University of Kaohsiung

Hsu, Wen-Lian

Academia Sinica

Huang, Chung-Lin

National Tsing Hua University

Hung, Yi-Ping

National Taiwan University

Hwang, Ren-Hung

National Chung Cheng University

Janardan, Ravi

University of Minnesota--Twin Cities

Jiang, Xiaohong

Future University Hakodate

Juang, Chia-Feng

National Chung Hsing University

Kavi, Krishna M.

The University of North Texas

Lai, Xuejia

Shanghai Jiao Tong Universitiy

Lee, Chang-Shing

National University of Tainan

Lee, Hahn-Ming

National Taiwan University of Science and Technology

Lee, Hsien-Hsin Sean

Georgia Institute of Technology

Lee, Wang-Chien

The Pennsylvania State University

Liao, Wanjiun

National Taiwan University

Lin, Chin-Yew

Microsoft Research Asia

Lin, Hsuan-Tien

National Taiwan University

Lin, Shou-De

National Taiwan University

Liu, Chao-Lin

National Chengchi Univiversity

Liu, Tyng-Luh

Academia Sinica

Peng, Wen-Chih

National Chiao Tung University

Rauchwerger, Lawrence

Texas A&M University

Shieh, Ce-Kuen

National Cheng Kung University

Sun, Hung-Min

National Tsing Hua University

Tseng, Vincent S.

National Cheng Kung University

Uehara, Ryuhei

Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)

Wang, Cho-Li

The University of Hong Kong

Wang, Hsin-Min

Academia Sinica

Wei, Chih-Ping

National Taiwan University

Wu, Chung-Hsien

National Cheng Kung University

Wu, Jan-Jan

Academia Sinica

Yang, Bo-Yin

Academia Sinica

Zhou, Zhi-Hua

Nanjing University

@SPT Editor-in-Chief:
Lin, Kwei-Jay University of California, Irvine, USA

Editors:
Ho, Jan-Ming
Academia Sinica, Taiwan
King, Chung-Ta
National Tsing-Hua University, Taiwan
Kuo, Tei-Wei
National Taiwan University, Taiwan
Kuo, Yau-Hwang
National Cheng Kung University, Taiwan
Liu, Jane
Academia Sinica, Taiwan
Tseng, Li-Ming
National Central University, Taiwan

More

Academia Sinica Institue of Information Science Academia Sinica