Institute of Information Science
2019中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

2019中研院資訊科學研究所暑期實習生研究計畫

目的: 培育資訊科學研究人才,鼓勵並補助優秀學生利用暑假時間至本所實習,認識本所各研究領域,參與專題研究。

申請資格:國內外大學資訊相關科系與研究所在學學生,或對資訊科學有極大興趣的其他科系與研究所在學學生。應屆畢業生須確定繼續升學且已獲錄取通知始可申請,若無可考慮申請專任研究助理或研發替代役職缺。(目前無法接受大陸籍學生,港澳僑生除外)

申請期間:2019/02/15~2019/03/15

參與研究時間: 2019/07/01~2019/08/31

申請辦法:線上申請,簡述參與暑期實習動機,提供成績單等相關資料。(建議先至本所網站了解各實驗研究群,以選擇您有興趣的實驗室)
研究主題清單: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns-2.0/Information/AllResearch.jsf?DesignatedYear=2019
報名網址: http://summerinterns.iis.sinica.edu.tw/SummerInterns-2.0/Intern/InternRegister.jsf
若申請成功,系統將自動寄一封確認信給您

獎助金:
博士生 最高每月新台幣貳萬捌仟元
碩士生 最高每月新台幣貳萬叁仟元
大學生 最高每月新台幣貳萬壹仟元

放榜日期:2019/04/22
聯絡方式 :
資訊所學程辦公室
蕭佳倩小姐hsiao@iis.sinica.edu.tw 02-2788-3799#2303

錄取名單

姓名

Name

實驗室主持人

Lab Host

梁中瀚

Chung-Han Liang

王大為

Dr. Da-Wei Wang

陳泓均

Hung-Chun Chen

  王志宇 

Dr. Chih-Yu Wang

陳民健

Ming-Chien Chen

  王志宇 

Dr. Chih-Yu Wang

徐敏倩

Min-Chien Hsu

  王志宇 

Dr. Chih-Yu Wang

陳新元

Hsin-Yuan Chen

  王建民 

Dr. Chien-Min Wang

陳昕璘

Hsin-Lin Chen

  王建民 

Dr. Chien-Min Wang

許祐晨

Yu-Cheng Hsu

  王柏堯 

Dr. Bow-Yaw Wang

林家佑

Jia-You Lin

  王柏堯 

Dr. Bow-Yaw Wang

田少谷

Shao-Ku Tien

  王柏堯 

Dr. Bow-Yaw Wang

呂佳軒

Chia-Hsuan Lu

  王柏堯 

Dr. Bow-Yaw Wang

崔書晴

Shu-Ching Tsui

  王釧茹 

Dr. Chuan-Ju Wang

黃禹翔

Yu-Shiang Huang

  王釧茹 

Dr. Chuan-Ju Wang

張天碩

Mark Chang

  王釧茹 

Dr. Chuan-Ju Wang

陳德昕

Te-Hsin Chen

  王釧茹 

Dr. Chuan-Ju Wang

林顥倫

Hao-Lun Lin

  王釧茹 

Dr. Chuan-Ju Wang

顏豪

Hao Yen

  王新民 

Dr. Hsin-Min Wang

辜炳叡

Pin-Jui Ku

  王新民 

Dr. Hsin-Min Wang

戴強麟

Chiang-Lin Tai

  王新民 

Dr. Hsin-Min Wang

孫鍾恩

Chung En Sun

  王新民 

Dr. Hsin-Min Wang

李智嘉

Karl Li

  古倫維 

Dr. Lun-Wei Ku

呂承翰

Cheng-Han Lu

  古倫維 

Dr. Lun-Wei Ku

陳昀萱

Yun-Hsuan Chen

  古倫維 

Dr. Lun-Wei Ku

朱紹瑜

Shao-Yu Chu

  古倫維 

Dr. Lun-Wei Ku

柯艾彤

Ai-Tung Ko

  何建明 

Dr. Jan-Ming Ho

解正安

Cheng-An Hsieh

  何建明 

Dr. Jan-Ming Ho

賴明緯

Ming-Wei Lai

  何建明 

Dr. Jan-Ming Ho

陳勇辰

Yung-Chen Chen

  吳真貞 

Dr. Jan-Jan Wu

陳鎰龍

Leo Chen

  吳真貞 

Dr. Jan-Jan Wu

謝雨桐

Yu-Ton Hsieh

  吳真貞 

Dr. Jan-Jan Wu

江昶翰

Chang-Han Chiang

  吳真貞 

Dr. Jan-Jan Wu

李權祐

Chuan-Yu Lee

  吳真貞 

Dr. Jan-Jan Wu

林瑋毅

Wei-I Lin

  呂及人 

Dr. Chi-Jen Lu

郭子揚

Tzu-Yang Kuo

  呂及人 

Dr. Chi-Jen Lu

徐均筑

Syu-Jyun Jhu

  呂及人 

Dr. Chi-Jen Lu

蔡涵如

Han-Ju Tsai

  呂及人 

Dr. Chi-Jen Lu

楊濟宇

Chi-Yu Yang

  呂俊賢 

Dr. Chun-Shien Lu

尹聖翔

Sheng-Siang Yin

  呂俊賢 

Dr. Chun-Shien Lu

黃志仁

Chih-Jen Huang

  呂俊賢 

Dr. Chun-Shien Lu

柯哲邦

Simon Ko

  呂俊賢 

Dr. Chun-Shien Lu

朱詠田

Yung-Tien Chu

  呂俊賢 

Dr. Chun-Shien Lu

黃詩丞

Erick Ceasar Huang

  宋定懿 

Dr. Ting-Yi Sung

陳則明

Ze-Ming Chen

  宋定懿 

Dr. Ting-Yi Sung

戴子宜

Zi-Yi Tai

  宋定懿 

Dr. Ting-Yi Sung

胡鈞彥

Chun-Yen Hu

  宋定懿 

Dr. Ting-Yi Sung

何明洋

Ming-Yang Ho

  林仲彥 

Dr. Chung-Yen Lin

夏珮瑄

Pei-Hsuan Hsia

  林仲彥 

Dr. Chung-Yen Lin

呂承樺

Cheng-Hua Lu

  林仲彥 

Dr. Chung-Yen Lin

李立譽

Li-Yu Li

  修丕承 

Dr. Pi-Cheng Hsiu

林耘熠

Yun-Yi Lin

  修丕承 

Dr. Pi-Cheng Hsiu

鄭巧苓

Chiao-Ling Cheng

  修丕承 

Dr. Pi-Cheng Hsiu

郭麗莎

Maria Elsa

  徐讚昇 

Dr. Tsan-Sheng Hsu

吳由由

Yu-Yu Wu

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

趙昱傑

Yu-Chieh Chao

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

趙達軒

Ta-Hsuan Chao

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

盧佳妤

Jia-Yu Lu

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

陳泓廷

Hung-Ting Chen

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

李婕瑜

Chieh-Yu Lee

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

何沛臻

Patina Ho

  馬偉雲 

Dr. Wei-Yun Ma

簡瑋辰

Wei-Chen Chien

  高明達 

Dr. Ming-Tat Kuo

黃偉翔

Wei-Hsiang Huang

  張佑榕 

Dr. Ronald Y. Chang

陳評詳

Ping-Xiang Chen

  張原豪 

Dr. Yuan-Hao Chang

林文盛

Wen Sheng Lim

  張原豪 

Dr. Yuan-Hao Chang

甘人方

Gan-Ren Fang

  張原豪 

Dr. Yuan-Hao Chang

林冠志

Kuan-Chih Lin

  張原豪 

Dr. Yuan-Hao Chang

潘子芹

Zih-Cing Pan

  張原豪 

Dr. Yuan-Hao Chang

康惟誠

Wei-Cheng Kang

  張韻詩  

Dr. Jane Win Shih Liu

何婉綺

Wang-Chi Ho

  張韻詩 

Dr. Jane Win Shih Liu

石佳穎

Jia-Ying Shi

  張韻詩 

Dr. Jane Win Shih Liu

林昕妍

Hsin-Yen Lin

  曹昱 

Dr. Yu Tsao

謝佑芃

Yu-Peng Hsieh

  曹昱 

Dr. Yu Tsao

曾尹均

Ying-Chun Tseng

  曹昱 

Dr. Yu Tsao

楊詠旭

Roy Yang

  曹昱 

Dr. Yu Tsao

賴柏融

Po Jung Lai

  莊庭瑞 

Dr. Tyng-Ruey Chuang

呂智凱

Steve Lu

  莊庭瑞 

Dr. Tyng-Ruey Chuang

程煒倫

William Cheng

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

許天鈞

Aliyah Rana Hsu

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

陳育婷

Yu-Ting Chen

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

吳俊璿

Chun-Hsuan Wu

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

李德堯

Daniel Li

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

李筠婕

Yun-Chieh Lee

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

葉作洋

Tso-Yang Yeh

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

陳建成

Chien-Cheng Chen

  許聞廉 

Dr. Wen-Lian Hsu

陳潤儀

Ruen-Yi Chen

  陳伶志 

Dr. Ling-Jyh Chen

韋煥庭

Huan-Ting Wei

  陳伶志 

Dr. Ling-Jyh Chen

蔡宥杏

You-Shin Tsai

  陳伶志 

Dr. Ling-Jyh Chen

陳佳琳

Chia-Lin Chen

  陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

黃珮瑜

Pei-Yu Huang

  陳孟彰

Dr. Meng-Chang Chen

陳矩翰

Chu-Han Chen

  陳郁方 

Dr. Yu-Fang Chen

楊千毅

Chien-Yi Yang

  陳郁方 

Dr. Yu-Fang Chen

林泓均

Hung-Chun Lin

  陳郁方  

Dr. Yu-Fang Chen

陳文正

Wen-Cheng Chen

  陳祝嵩 

Dr. Chu-Song Chen

藍辰屹

Chen-Yi Lan

  陳祝嵩 

Dr. Chu-Song Chen

梁皓鈞

Hao-Chun Liang

  黃文良

Dr. Wen-Liang Hwang

范晟祐

Cheng-Yu Fan

  黃文良

Dr. Wen-Liang Hwang

吳政緯

Willy Wu

  黃彥男 

Dr. Yen-Nun Huang

鄧宇凡

Yu-Fan Teng

  黃彥男 

Dr. Yen-Nun Huang

陳昱銓

Yu-Quan Chen

  楊得年 

Dr. De-Nian Yang

李廷威

Ting-Wei Li

  楊得年 

Dr. De-Nian Yang

徐衍新

Yen-Hsin Hsu

  楊得年 

Dr. De-Nian Yang

陳子恆

Zee-Hen Tang

  葉彌妍 

Dr. Mi-Yen Yeh

蘇皓群

Hao-Chin Su

  葉彌妍 

Dr. Mi-Yen Yeh

鄭思元

Szu-Yuan Cheng

  葉彌妍 

Dr. Mi-Yen Yeh

郭毅遠

I-Yuan Kuo

  廖弘源 

Dr. Mark Liao

李禹萱

Yu-Hsuan Lee

  廖弘源 

Dr. Mark Liao

蔡曜安

Yao-An Tsai

  廖弘源 

Dr. Mark Liao

謝安亭

An-Ting Hsieh

  廖弘源 

Dr. Mark Liao

林于暄

Yu-Hsuan Lin

  廖弘源 

Dr. Mark Liao

鄒昀芸

Yun-Yun Tsou

  劉庭祿 

Dr. Tyng-Luh Liu

范萬泉

Wan-Cyuan Fan

  劉庭祿 

Dr. Tyng-Luh Liu

李含鴻

Han-Hung Lee

  劉庭祿 

Dr. Tyng-Luh Liu

許定為

Ting-Wei Hsu

  劉進興 

Dr. Jing-Sin Liu

林祐丞

Vincent Lin

  劉進興 

Dr. Jing-Sin Liu

毛品勛

Pin-Hsun Mao

  蔡懷寬 

Dr. Huai-Kuang Tsai

陳冠雅

Kuan-Ya Chen

  蔡懷寬 

Dr. Huai-Kuang Tsai

張易賢

Yi-Hsien Chang

  蔡懷寬 

Dr. Huai-Kuang Tsai

柯亞承

Ya-Cheng Ko

  鄭湘筠 

Dr. Hsiang-Yun Cheng

林哲嶔

Che-Chin Lin

  鄭湘筠 

Dr. Hsiang-Yun Cheng

温正玉

Cheng-Yu Wen

  鄭湘筠 

Dr. Hsiang-Yun Cheng

江宗儒

Tsung-Ju Chiang

  穆信成

Dr. Shin-Cheng Mu

張耀晟

Yao-Cheng Chang

  穆信成

Dr. Shin-Cheng Mu

林敬文

Jing-Wun Lin

  穆信成

Dr. Shin-Cheng Mu

苗弘力

Hung-Li (Aladar) Miao

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

劉柏聲

Po-Sheng Liu

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

周芷妘

Chih-Yun Chou

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

蘇翼霄

Smolka Aleksandra

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

王翔昇

Jonathan Wang

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

許湘鈴

Shang-Ling Hsu

  蘇克毅  

Dr. Keh-Yih Su

許睿洋

Jui-Yang Hsu

  蘇黎

Dr. Li Su

任以心

Yi-Hsin Selena Jen

  蘇黎

Dr. Li Su

陳元芃

Yuan-Pon Chen

  蘇黎

Dr. Li Su

莊怡勤

Yi-Chin Chuang

  蘇黎

Dr. Li Su

王思翰

Suu-Han Wang

  鐘楷閔 

Dr. Kai-Min Chung

黃右萱

Yu-Hsuan Huang

  鐘楷閔 

Dr. Kai-Min Chung

孫欣

Shin Sun

  鐘楷閔 

Dr. Kai-Min Chung

陳其威

Chi-Wei Chen

  鐘楷閔 

Dr. Kai-Min Chung

相關資訊

Academia Sinica 資訊科學研究所 Academia Sinica